காதலுக்கு காலம் வேண்டும்

கம்ப்யுட்டர் (Computer) காலத்தில்
காதலிக்க காலமில்லை

காதல் வந்தாலும்
கவனிக்க காலமில்லை

காதலா கானல் நிரா
கண்டறிய காலமில்லை
காதலே ஆனாலும்
கண் அடிக்க காலமில்லை

காத்திருந்து,
காதலியை கண்டு
கையோடு கை சேர்ந்து
கண்ணோடு கண் பார்த்து
கவிதை பாடும் காலம்
காணாமல் போனதே.

கடவுளே
காதலியை காணவே
காலங்கள் ஆகுதே
காலமெல்லாம் வைத்து அவளை
கண்டுக்கொள்ள முடியுமா ?!

காதலுக்கு
காலம் வேண்டும்.

கண்ணோடு கனவுகான
காலம் வேண்டும்.
பெண்ணோடு கவிதைப்பாட
காலம் வேண்டும்.
நிலவை நின்று ரசிக்க
காலம் வேண்டும்.
நினைவை நெருடிப் பார்க்க
காலம் வேண்டும்.

மடிமேல் சாய்ந்து
மனம் விட்டுப் பேச
காலம் வேண்டும்.

காதலுக்கு
காலம் வேண்டும்.

ஏதும் முடியாத பட்சத்தில்
மார்போடு மடிவதற்காவது
சற்று காலம் வேண்டும்.

[]